Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Porovnáme-li vztah našich občanů k plavání a k vodním sportům zjistíme jisté diskrepance. Zatímco na jedné straně, byť v podmínkách vnitrozemského státu, máme dlouhodobou tradici např. ve vodní turistice a naši lidé jsou schopni maximálně pohotově a v masové míře akceptovat novinky ve vodních sportech jako tomu bylo na počátku šedesátých let ve sportovním potápění nebo v sedmdesátých letech ve windsurfingu, je až nepochopitelné jak zaostala úroveň plavání ve vztahu k plaveckým dovednostem nutným k záchraně tonoucích. Hlavní příčinou je nedostatečně důrazná propagace, v čem spočívá etika plavání.

Plavecká výchova je stále směrována převážně utilitaristicky, tj. na cíle tělovýchovné a sportovní, v lepších případech na cíle zdravotní, tj. kondiční a rehabilitační. Tento charakter plavecké výchovy je logický a v podstatě správný, ale je třeba jej doplnit o etický resp. humanistický záměr, aby každý plavec byl schopen poskytnout pomoc a zachránit život.

Adresa stránek :

www.vzsbrno.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

laická veřejnost

Regionální zařazení :

  • Jihomoravský kraj
  • Brno-město
 
Odkaz byl do katalogu vložen 29.04.2009. ID 10095.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu