Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno-město

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno-město

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Brno-město

Občanské a neziskové sdružení registrované u MV jako organizační složka VZS ČČK. Naše organizace provozuje preventivní záchranářskou činnost a kvalifikovanou předlékařskou první pomoc na vodních lokalitách a ve stanicích VZS. Na VZS je pohlíženo jako na nezbytnou a vysoce specializovanou složku. Hlavní tíha a poslání činnosti spočívá v péči a vzdělání členů a mládeže, v zajišťování bezpečnosti při provozování různých sportovních akcí. Účastní se také akcí při rekreačních a zájmových aktivitách spojených s pobytem u vody a ve vodě. Významně se podílí na osvětě při poskytování první pomoci na suchu a ve vodě v řadách široké veřejnosti. VZS je členem celosvětové organizace vodní záchrany - International Life Saving. VZS je zařazena do Integrovaného záchranného systému jako jedna z jejich složek. Úzce spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem, Rychlou záchrannou službou, Městskou policií a Policií ČR.

Naším posláním je preventivní činnost a poskytování první pomoci na hladině Brněnské přehrady a v její bezprostřední blízkosti a také v areálu Lázní Riviéra v Brně. Jsme připraveni zasáhnout i v případě živelných katastrof a obecného ohrožení, abychom zabránili vážným úrazům, utonutím i ztrátám na materiálních hodnotách.

Pořádáme také přednášky a předváděcí akce, vychováváme naše následovníky v kurzu Mladý vodní záchranář ve spolupráci se šesti brněnskými ZŠ. Nedílnou součástí naší činnosti je i propagace a aktivní účast na závodech v záchranném sportu.

Adresa stránek :

www.vzs-brno.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

odborná i laická veřejnost

Regionální zařazení :

  • Jihomoravský kraj
  • Brno-město
 
Odkaz byl do katalogu vložen 01.04.2008. ID 1060.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu