Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Posláním Vodní záchranné služby Českého červeného kříže (dále jen VZS ČČK) je organizovat a provádět preventivní a záchranářskou činnost a poskytovat první pomoc na bazénech, koupalištích, klidných i divokých vodách. Dále také vychovávat své členy k humánním hodnotám společnosti a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci při záchraně života a tonoucích.

VZS jako právnická osoba je kolektivním členem Českého červeného kříže a členem celosvětové organizace vodní záchrany – International Life Saving Federation (dále jen ILS) se statutem zakládajícího člena. Jakožto „ostatní složka“ je VZS ČČK zařazena do struktury Integrovaného záchranného systému (IZS) a spolupracuje s ostatními složkami státní zprávy.

VZS ČČK místní skupina Těrlicko působí na Těrlické přehradě od roku 1998. Jsme vám nablízku při sportovní a rekreační činnosti a jsme připraveni zasáhnout i v případě živelných katastrof a obecného ohrožení, abychom zabránili vážným úrazům, utonutím i ztrátám na materiálních hodnotách.Kromě činnosti na přehradách pořádáme také přednášky a v kurzu Mladý vodní záchranář vychováváme naše následovníky.

Adresa stránek :

www.vzsterlicko.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

laická veřejnost

Regionální zařazení :

  • Moravskoslezský kraj
  • Karviná
 
Odkaz byl do katalogu vložen 29.04.2009. ID 10110.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu