Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : Oblastní spolek ČČK Praha 7

Oblastní spolek ČČK Praha 7

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Humanitární a Rekondiční středisko Svatý Kámen v jižních čechách, zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, výuka první pomoci pro firmy, zdravotníky na tábory i širokou veřejnost, bezpříspěvkové dárcovství krve, sociální činnost

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7 je neziskovou humanitární organizací a je zařazen do formy občanského sdružení.

Zabývá se činností především v sociální oblasti, dále zajišťováním zdravotnických služeb, zdravotnického školení v první pomoci, pořádáním táborů pro zdravotně postižené děti a dětí ze sociálně slabých rodin a bezpříspěvkovým dárcovstvím krve. Další činností je spolupráce se základními školami v Praze 7, kde se kromě školení podílí i na prevenci drogové závislosti.

Od roku 1998 je zřízeno na Úřadu Oblastního spolku Humanitární centrum, kde poskytujeme ošacení sociálně slabým jedincům a rodinám s dětmi, jednak od občanů a dále díky osm let trvající spolupráci s Bavorským červeným křížem v Mnichově.

V roce 2000 se nám podařilo získat objekt (bývalá kasárna) ve Svatém kameni nedaleko Dolního dvořiště. Zřídíli jsme zde Humanitární a rekondiční centrum, které nám pomůže rozšířit činnosti. Především rozšířit sociální činnost, práci s s dětmi a edukační činnost v oblasti první pomoci. Veškeré aktivity bychom nemohli dělat bez spolupráce dobrovolných členů ČČK, Obecního úřadu m. č. Praha 7 a sponzorů. Pokud i Vy chcete využít nebo se zapojit do aktivit, které OS Českého červeného kříže Praha 7, neváhejte a volejte Tel/Fax: 20878928, nebo písemně: Ú OS ČČK Praha 7, Praha 7, Janovského 29, ředitelka Ivana Soukupová. Zvláště velmi rádi uvítáme sponzory, kteří mají sociální cítění a chtěli by přispět jak materiálně, tak i finančně na naše aktivity.

Adresa stránek :

www.cckpraha.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

laická veřejnost

 
Odkaz byl do katalogu vložen 22.05.2008. ID 2426.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu