Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : Oblastní spolek ČČK Zlín

Oblastní spolek ČČK Zlín

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Nezisková organizace působící na poli zdravotní výchovy, sociální péče a humanitní činnosti

V oblasti zdravotní výchovy je činnost zaměřena na všechny věkové kategorie od výuky první pomoci na základních a středních školách, přez pobytové akce s výukou téhož, přez zdravotnické kurzy pro veřejnost, výuku připravenosti k poskytnutí první pomoci u dospělých, podporu získávání bezpříspěvkových dárců krve, veřejně přístupné semináře o zadravém životním stylu a prevenci civilizačních chorob až po Klub zdravého stárnutí pro občany v důchodovém věku.

Sociální služby ČČK Zlín poskytuje lidem starším či nemohoucím, kdy prostřednictvím pečovatelek a sester zajišťuje péče v domácnosti. Dále lidem v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení formou Azylového domu, Nocležny a Denního centra pro nepřizpůsobivé občany bez přísřeší.

Humanitární činnost je spjata se základním posláním Hnutí Červeného kříže, kdy zajišťujeme připravenost občanů a získávání dobrovolníků k druhosledové pomoci při mimořádných událostech.

Adresa stránek :

www.cervenykriz.zlin.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

laická veřejnost

Regionální zařazení :

  • Zlínský kraj
 
Odkaz byl do katalogu vložen 14.05.2008. ID 2388.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu