Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : Společnost C-M-T

Společnost C-M-T

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Společnost C-M-T je občanské sdružení založené v červnu 1999. Cílem společnosti je především: poskytovat pomoc a podporu CMT pacientům a jejich rodinám zlepšovat informovanost rodin, odborníků a veřejnosti o problematice CMT

Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozšířena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neobjasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních (a posléze i horních) končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.Dědičnost CMT je většinou autozomálně dominantní. To znamená, že pokud jeden z rodičů má onemocnění (nehraje roli, zda otec nebo matka), existuje 50% pravděpodobnost, že ho přenese na svého potomka. Dědičnost u CMT však může být i recesivní nebo X-vázaná. V zájmu určení typu dědičnosti by měl každý pacient navštívit genetickou poradnu, neurologa nebo jiného lékaře seznámeného s problematikou CMT.

Adresa stránek :

www.c-m-t.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

odborná i laická veřejnost

 
Odkaz byl do katalogu vložen 11.05.2008. ID 2360.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line
ZELENÁ LÉKÁRNA na NETu

zobrazit/skrýt obsah panelu