Zdravnet.cz > podrobnosti k odkazu : SZŠ Karviná

SZŠ Karviná

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Popis odkazu :

Střední Zdravotnická Škola, Karviná, Příspěvková Organizace.

Obsahem studia jsou předměty všeobecně vzdělávací a odborné. V 1. a 2. ročníku převládají teoretické předměty, do 3. a 4. ročníku je zařazena praktická výuka ve zdravotnických zařízeních. Škola pořádá v 1. ročníku lyžařský výcvik a ve 2. ročníku letní sportovně turistický kurz. Součástí studia jsou odborné exkurze. Ve 3. ročníku probíhá v červnu měsíční praxe v NsP našeho regionu. Pořádáme kulturní a společenské akce (návštěvy kina a divadla), naši studenti se zapojují do SOČ, účastní se řady soutěží (např. matematické olympiády, recitační soutěže, jazykových, sportovních a ostatních soutěží), ve kterých dosahují významných úspěchů.

Naši absolventi nacházejí uplatnění v široké síti zdravotnických zařízení regionu (nemocnice, soukromé ordinace, rehabilitační ústavy).

Adresa stránek :

www.sszdra-karvina.cz

Zařazení v kategoriích :

Cílení odkazu :

laická veřejnost

Regionální zařazení :

  • Karviná
 
Odkaz byl do katalogu vložen 17.07.2009. ID 13672.
 

Správa odkazu
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu