iNews - Nové články na internetu

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


odkazy 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | >> 

Mylan zaplatí za předražený EpiPen 465 mil. USD

Apatykář - Lékárenství - 17.08.2017

Farmaceutická společnost Mylan souhlasila, že zaplatí 465 mil. USD za urovnání obvinění, že vědomě nesprávně klasifikovala adrenalinový autoinjektor EpiPen jako generický léčivý přípravek, aby se vyhnula placení zákonných slev do programu Medicaid. ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Žádost o poskytnutí informace týkající se výkazu zisku a ztráty SÚKL k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti), celkového počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke konci roku 2012 a informace o celkové výši vlastního kapitálu ke konci roku 2012. ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Žádost o poskytnutí informace ohledně výzvy vydané Odborem lékárenství a distribuce ze dne 9. 4. 2010, která vyzývá "pracovníky lékáren, aby při dodávkách léčivých přípravků důsledně kontrolovali soulad čísla šarže uvedeného na dodacích listech se skutečností a v případě zjištěných nesrovnalostí provedli opravu v počítačové evidenci lékárny tak, aby zaevidované číslo šarže odpovídalo číslu šarže léčivého přípravku skutečně dodaného do lékárny a současně na toto pochybení upozornili distribuční společnost". ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se délky standardní procedury klinického hodnocení léčiv a procesu udílení registrace léčivých přípravků v gesci SÚKL ... pokračování 

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“). ... pokračování 

Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thymomel, sir. 100 ml a Thymomel, sir. 250 ml až z úrovně zdravotnických zařízení. ... pokračování 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sovaldi 400mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sovaldi 400mg. ... pokračování 

Českým dětem chybí vitamín D, ukázala studie. Mají málo slunce

Vitalia.cz - 17.08.2017

Jsou české děti dostatečně zásobeny vitamínem D? Na tuto otázku se snažila najít odpověď studie Státního zdravotního ústavu. Studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) probíhala v roce 2016 u dětské populace v České republice. „Hladina vitamínu D byla zjišťována pomocí jeho metabolitu 25(OH)D, který zohledňuje jak vitamín D vytvořený v kůži, tak i přijatý potravou a potravinovými doplňky. Doplňující dotazníkové šetření bylo zaměřeno především na stravovací zvyklosti a konzumaci potravinových doplňků, na informace o délce pobytu na slunci a sociodemografické charakteristiky,“ uvádí SZÚ. ... pokračování 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat. ... pokračování 

Reakce SÚKL na reportáž ve Zprávách FTV Prima týkající se úhrady léků na vysoký cholesterol z veřejného zdravotního pojištění 16. 8. 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

SÚKL se důrazně ohrazuje proti neúplným, lživým a poplašným informacím, které zazněly v reportáži Zpráv FTV Prima redaktora Matěje Misaře dne 16. 8. 2017 ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Žádost o poskytnutí informace týkající se léků ze skupiny antiemetika, u kterých je kontraindikace na Talasemii, Hemochromatozu a jiné poruchy krvetvorby ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 17.08.2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zřizovatele Ústavu; www stránek, které Ústav provozuje/spravuje; subjektů, jejichž je Ústav zřizovatelem; rozpočtu Ústavu pro rok 2012; počtu pracovníků Ústavu; mezd za rok 2012 a investičních a neinvestičních výdajů Ústavu v roce 2012. ... pokračování 

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Demografická a geografická kritéria by ublížila primárně lékárníkům

Apatykář - Lékárenství - 17.08.2017

EXKLUZIVNĚZda budou patřit lékárny na Slovensku opět pouze lékárníkům, jak se zde připravují na e-preskripci, zda zavedou lékárnické výkony a na řadu dalších otázek odpovídá v rozsáhlém exkluzivním rozhovoru portálu APATYKÁŘ® president SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ. ... pokračování 

Nedoručená zásilka

1.lékařská fakulta UK, Praha - 17.08.2017

Jméno Číslo jednací Obor Jafarova Nuriyya 639355/17 Všeobecné lékařství ... pokračování 

5 stipendijních míst do Mexika na studijní a výzkumné pobyty

1.lékařská fakulta UK, Praha - 17.08.2017

Vypsání stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 5. prosince 2018). ... pokračování 

Jak si v páru přerozdělit mentální zátěž?

Doktorka.cz - 17.08.2017

Termín "mentální zátěž" obvykle značí situaci, kdy všední logistika a organizace spočívá především na bedrech žen, píše francouzský týdeník L´Express. Ale co si o tom myslí muži? Jak pohlížejí na rozdělení úkolů v rodině?... ... pokračování 

Některé děti si myslí, že bolest je při psaní normální

Vitalia.cz - 17.08.2017

Možná budete překvapeni, jak moc platí o psaní, že všechno souvisí se vším. To, jak jednou bude dítě psát, ovlivňuje řada faktorů; a to, jak píše, má zase vliv nejen na známky ve škole, ale i na zdraví a psychiku školáka. Martina Simonidesová se věnuje specifickému oboru zvanému grafomotorika. Navazuje na řadu dalších oblastí a shrnuje a využívá všechno to, co potřebujeme ke psaní. Těchto funkcí je opravdu mnoho. Než dítě začne psát, potřebuje mít rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, motorické funkce – jemnou i hrubou motoriku. „Jakmile má dítě nějaké potíže ve fyzickém vývoji, téměř vždy se to odrazí na jemné motorice. Projeví se svalová ochablost (hypotonie), i naopak zvýšené svalové napětí. Jemná motorika prstů je vrchol dovedností, takže když má dítě problémy někde ‚dole‘, u základů, samozřejmě se to projeví,“ říká odbornice. ... pokračování 

Malé brambory: kdysi se zaorávaly, dnes jsou hitem

Vitalia.cz - 17.08.2017

Málokdo dnes v obchodě vybírá brambory podle něčeho jiného než podle ceny, kvality slupky nebo varného typu – tedy účelu použití. Jenže abychom si skutečně pochutnali, měli bychom hledět i na odrůdy. Jaké jsou ty nej? Zatímco v roce 1990 každý z nás zkonzumoval ročně kolem osmdesáti čtyř kilogramů brambor ročně (to je více než jeden a půl kila týdně), dnes se po různých strmých pádech a mírných vzestupech spotřeba brambor zastavila na šedesáti šesti kilogramech za rok. Může za to změna našich stravovacích návyků, celá řada alternativních směrů, ale i obecně širší nabídka sortimentu v obchodech. Zjevně za tím nestojí kultura prodeje brambor – ta je totiž rok od roku vyšší, nebo snad jejich chuť – tu šlechtitelé pilují každý rok a nové odrůdy brambor doslova šijí zákazníkům na míru. A týká se to i velikosti brambor, zatímco za dob socialismu se malé brambory sypaly hlavně do žlabu vepříkům, dnes už jimi nepohrdáme, skupujeme je pro vlastní spotřebu. ... pokračování 

Lékař/ka

Státní zdravotní ústav - 17.08.2017

CEM – oddělení bakteriální rezistence k antibiotikům a sbírka kultur – NRL pro antibiotika ... pokračování 

Chudokrevnost je u střevního zánětu častá. Hrozí i vám?

Střevní záněty - 17.08.2017

Dokáže pěkně zkomplikovat život, přitom není těžké ji poznat. Dá se jí snadno předcházet, a dokonce ji i léčit. A přesto jí trpí spousta lidí. Řeč je o chudokrevnosti, která ohrožuje každého nemocného s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou. ... pokračování 

Kouření vyšlo z módy. Je příliš nebezpečné…

Léčba rakoviny - 17.08.2017

Většina kuřáků už ví, že kouření způsobuje rakovinu plic. Je však příčinou i dalších vážných onemocnění. Víte kterých? ... pokračování 

17.08.2017
16.08.2017

Senát schválil nižší ochranný limit na léčivé přípravky a výrazně rozšířil hrazené očkování

Apatykář - Lékárenství - 16.08.2017

Senát schválil dvě novely týkající se veřejného zdravotního pojištění. První navýší platby za státní pojištěnce, druhá snižuje ochranný limit na započitatelné doplatky za léčivé přípravky, rozšiřuje hrazené očkování a upravuje cenotvorbu léčiv. ... pokračování 

Proč pojišťovna nehradí laserovou operaci křečových žil

Vitalia.cz - 16.08.2017

Zdravotní pojišťovny hradí jen radikální chirurgické odstranění křečových žil, přestože jiné metody mohou být vhodnější. I když vám laser nebo radiofrekvenční terapii doporučí lékař, zaplatíte si je sami. Proč nejsou tyto operace hrazeny pojišťovnou? Zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění operace křečových žil (varixů) ve formě klasického chirurgického zákroku. Operace musí být provedena ve smluvním zdravotnickém zařízení, tedy takovém, které má smlouvu s pojišťovnou pacienta. ... pokračování 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5 mg - aktualizace

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 16.08.2017

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Velcade 3,5mg ... pokračování 

Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Státní zdravotní ústav - 16.08.2017

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh přes 1300 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu byl doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP a odkaz na t.č. poslední konsolidované znění z r. 1. 6. 2017, které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou uvedeny informace na konci článku. ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 16.08.2017

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL pod spisovými značkami: sukls72286/2011, sukls71153/2012, sukls213856/2011, sukls170809/2011, sukls197016/2011 a sukls164519/2011. ... pokračování 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 16.08.2017

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných v oblasti regulace reklamy v souvislosti s léčivými přípravky používanými k očkování osob (povinnému i nepovinnému), a to od 1. 6. 2002, kdy se SÚKL stal dozorovým orgánem dle novely zákona č. 138/2002 Sb. ... pokračování 

Senátoři dali zelenou nižším doplatkům na léky a navýšení pojistného za státní pojištěnce

Medical Tribune - 16.08.2017

Senát 16. srpna schválil návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., která zaručuje navýšení plateb za státní pojištěnce pro roky 2019 a 2020, a návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. zajišťující snížení limitů na započitatelné doplatky na léčivé přípravky. (rubrika: Tiskové zprávy, autor: Tisková zpráva, zdroj: MZ ČR) ... pokračování 

Hygienici vůbec poprvé prověřovali bezpečnost čerstvých ovocných šťáv

Vitalia.cz - 16.08.2017

Ovoce a zelenina mohou být při zpracování častými nositeli původců infekčních onemocnění. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy jsou v tomto ohledu náročné na zpracování a pražská hygiena kontrolovala, jak to prodejci zvládají. Hygienici oznamují dobrou zprávu: kontrolované čerstvé ovocné a zeleninové nápoje jsou bezpečné. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy vyráběné vymačkáním (odšťavněním) ovoce a zeleniny nebo jejich mixováním jsou dnes velmi vyhledávaným nápojem napříč generacemi. ... pokračování 

Zákon předpokládá více lékárníků v německých nemocnicích, ty to odmítají

Apatykář - Lékárenství - 16.08.2017

Zákonodárci německé spolkové země Niedersachsen chtějí v rámci zákona o nemocnicích zavést povinnou účast lékárníků v nemocnicích. Zatímco nemocniční lékárníci jásají, provozovatelům nemocnic se nucená preference určité profesní skupiny nezamlouvá. ... pokračování 

odkazy 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | >> 

 
INews
Přehled nových článků z webů registrovaných v katalogu Zdravnet.cz.
 
Na celý článek se dostanete kliknutím na nadpis nebo odkaz pokračování. Bližší informace ke zdroji a další novinky z tohoto zdroje naleznte pod odkazem s názvem zdroje.
 
Pokud jste webmaster a máte zájem o zařazení Vašich novinek, neváhejte nás kontaktovat.
zobrazit/skrýt obsah panelu
Datum vydání
<<    08/2017    
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
zobrazit/skrýt obsah panelu
Vyhledat v iNews
 
zobrazit/skrýt obsah panelu
Nastavení zobrazení
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu