iNews - Nové články na internetu

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


odkazy << | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | >> 

Na Den otců mysli na prevenci a běž s tátou na vyšetření

Zdravotnický web - TÉMA - 20.06.2016

V úterý 21. června se na Karlově náměstí v Praze uskuteční preventivní akce pro veřejnost ke Dni otců s názvem „Běž s tátou na vyšetření“. Událost, která proběhne pod záštitou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a jejích odborníků, vybízí mladší generaci, aby se zajímala o zdraví svých otců. Na důležitost prevence upozorní i badmintonista Petr Koukal. Stánky pro veřejnost budou otevřeny od 10 do 17 hodin. ... pokračování 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 20.06.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb. ... pokračování 

Chřipková sezóna 2015/2016

Státní zdravotní ústav - 20.06.2016

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů. ... pokračování 

Klíšťata: stále velké riziko [Aktualita]

Vitalia.cz - 20.06.2016

Z aktuální předpovědi aktivity klíšťat plynou doporučení pro tento týden: použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, dále nevstupovat do křovin a bylinné vegetace zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. ... pokračování 

Nabízeli bezlepkovou dietu plnou lepku. Inspekce je načapala [Aktualita]

Vitalia.cz - 20.06.2016

Garantují, že vám dodají krabičkovou dietu bez lepku, ale přitom by celiakovi poškodili tenké střevo. Společnost Adifit.cz nabízela bezlepkovou dietu, která obsahovala kvanta lepku. Co si člověk neuvaří sám, tomu by věřit neměl, zvlášť pokud je celiak nebo má alergii na lepek. V opačném případě může dopadnout velmi neslavně, zvlášť pokud by nakupoval u firmy Adifit.cz. Ta nabízela bezlepkovou stravu plnou lepku. ... pokračování 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 20.06.2016

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv WebCash s.r.o. ... pokračování 

Může jíst vitarián maso? Může, ale proč by to dělal

Vitalia.cz - 20.06.2016

Vitariáni jsou lidé, kteří k přípravě svých jídel nepoužívají sporák, využívají maximálně sušičku. Objevila se teze, že by mohli jíst i maso, když jím nemrští do pánve. Je to pravda? Může vitarián, tedy člověk, který konzumuje stravu upravenou při teplotě do 42°C, jíst i maso? Zní to podivně, ale když se nad tím zamyslíme, trochu více zapátráme, zjistíme, že odpověď by nemusela být tak jednoznačná. I wikipedie praví: „V názoru, zda vitariáni mohou jíst syrové maso, nejsou jednotní ani sami vitariáni.“ My jsme ale našli dvě vitariánky, které v názoru jednotné jsou. ... pokračování 

Pesticidy

Státní zdravotní ústav - 20.06.2016

Pod pojem pesticidy se zahrnují:a) přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1107/2009;b) biocidní přípravky, jak jsou definován v nařízení (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. zdroj: Směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů ... pokračování 

Aktuality - pracovní prostředí a zdraví

Státní zdravotní ústav - 20.06.2016

V této položce najdete aktuality, které se týkají celkově pracovního prostředí a zdraví; počínaje upozorněním na nové či aktualizované články, chystané semináře, připravované či vydané právní předpisy ... ... pokračování 

Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Státní zdravotní ústav - 20.06.2016

Nařízení CLP prvně vyšlo v r. 2008 v Úředním věstníku EU = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který nyní má včetně příloh přes 2000 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno a další novely lze průběžně očekávat.Do textu na webu byl doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP a odkaz na poslední konsolidované znění z r. 1. 1. 2016, které však již neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou účinné. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou uvedeny informace na konci článku. ... pokračování 

Studené nápoje nás v létě neochladí. Je to mýtus

Vitalia.cz - 20.06.2016

Pít studené pro ochlazení těla i mysli? „Je to, jako kdybyste do moře nalili sklenici studené vody a mysleli si, že se ochladí,“ říká lékař Petr Tláskal. Letos už za sebou máme několik skutečně horkých dní, kdy bylo třeba doplňovat více tekutin, než jsme normálně zvyklí. Zvláště pokud jsme vyrazili na kolo, do davu běžců nebo na brusle. Co vás v takovém případě nejvíce osvěžilo, jedno orosené, studená limonáda? Podle Petra Tláskala, ústavního nutričního lékaře FN Motol, je to pocit subjektivní, nikoli objektivní. ... pokračování 

Studené nápoje nás v létě neochladí

Vitalia.cz - 20.06.2016

Pít studené pro ochlazení těla i mysli? „Je to, jako kdybyste do moře nalili sklenici studené vody a mysleli si, že se ochladí,“ říká lékař Petr Tláskal. Letos už za sebou máme několik skutečně horkých dní, kdy bylo třeba doplňovat více tekutin, než jsme normálně zvyklí. Zvláště pokud jsme vyrazili na kolo, do davu běžců nebo na brusle. Co vás v takovém případě nejvíce osvěžilo, jedno orosené, studená limonáda? Podle Petra Tláskala, ústavního nutričního lékaře FN Motol, je to pocit subjektivní, nikoli objektivní. ... pokračování 

Hlavní hygienik se loučí s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Medical Tribune - 20.06.2016

Když MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. nastupoval do funkce hlavního hygienika ČR, zbyly z hygienické služby jen trosky, neprováděl se monitoring (chybění sérologické monitorace vedlo k epidemii pertusse), rozpadla se síť poraden HIV/AIDS, neprováděla se osvěta apod. Připomeneme proto v souvislosti s aktuálním odchodem MUDr. Valenty, jaký trend nastavil, jak jej podpořil a jak pomohl k rozvoji hygienické služby do budoucnosti. (rubrika: Politika, autor: red, zdroj: Medical Tribune) ... pokračování 

Hlavní hygienik se loučí s ministerstvem zdravotnictví

Medical Tribune - 20.06.2016

Když MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. nastupoval do funkce hlavního hygienika ČR, zbyly z hygienické služby jen trosky, neprováděl se monitoring (absence sérologické monitorace vedlo k epidemii pertusse), rozpadla se síť poraden HIV/AIDS, neprováděla se osvěta apod. Připomeneme proto v souvislosti s aktuálním odchodem Dr. Valenty, jaký trend nastavil a jak pomohl k rozvoji hygienické služby do budoucnosti. (rubrika: Politika, autor: red, zdroj: Medical Tribune) ... pokračování 

MZ zavádí změny v preventivních prohlídkách

Medical Tribune - 20.06.2016

Preventivní prohlídky by se od října měly rozšířit o prevenci selhání ledvin. Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce také zkracuje víc než dvacetiletý interval vyšetření glykémie v 18 a 40 letech dalším vyšetřením ve 30 letech. Nově se pro děti zařazuje záchyt poruch autistického spektra pomocí dotazníku. (rubrika: Z regionů, zdroj: ČTK) ... pokračování 

Návrh Seznamu k 20.6.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 20.06.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH. ... pokračování 

LEK-16 verze 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv - 20.06.2016

Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách ... pokračování 

Sobotka zakončí cestu po Číně u zdravotnictví

Medical Tribune - 20.06.2016

Dnes premiéra Bohuslava Sobotku čeká zahájení setkání ministrů zdravotnictví šestnácti evropských zemí a Číny. Spolupráce mezi evropskými zeměmi a Čínou v oblasti zdravotnictví spočívá mimo jiné v propojování tradiční čínské medicíny a moderního lékařství. (rubrika: Politika, zdroj: ČTK) ... pokračování 

Europoslanci vyrazili do útoku proti zdravotním tvrzením na energetických nápojích

Apatykář - Lékárenství - 20.06.2016

Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin odmítli povolit tzv. zdravotní tvrzení na energetických nápojích, že díky obsahu kofeinu zvyšují bdělost, výkon a výdrž. ... pokračování 

České nemocnice rozšiřují výzkum čínské medicíny

Medical Tribune - 20.06.2016

České nemocnice budou ve výzkumu tradiční čínské medicíny spolupracovat také s odborníky z Univerzity v Cambridge. Dohody o spojení s prestižním britským ústavem dnes podepsali zástupci FN Motol a FN v Hradci Králové. (rubrika: Politika, zdroj: ČTK) ... pokračování 

Opravdu chceme dávat pacientům rozemleté myši?

Medical Tribune - 20.06.2016

Rozhovor Medical Tribune s předsedou klubu Sysifos Bc. Leošem Kyšou na téma nevědeckých metod v českém zdravotnictví. "Respektovaná Fakultní nemocnice v Hradci Králové, vychovávající budoucí lékaře, se stala doslova reklamním poutačem pro šarlatánství,“ říká. (rubrika: Rozhovory, autor: Marie Stránská, zdroj: Medical Tribune) ... pokračování 

Vláda asi odmítne uzákonění eutanazie, kvůli možnému zneužívání

Medical Tribune - 20.06.2016

Kabinet podle předběžného stanoviska pro středeční zasedání upozorní na rozpor normy s koaliční smlouvou, v níž se ČSSD, ANO a KDU-ČSL zavázaly nepřijímat nic, co by bylo v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce. (rubrika: Politika, zdroj: ČTK) ... pokračování 

Kanada schválila asistovanou sebevraždu s pomocí lékaře

Medical Tribune - 20.06.2016

Kanadský parlament v pátek schválil kontroverzní zákon, který umožňuje lékařům pomoci nevyléčitelně nemocným pacientům se sebevraždou. Vláda tvrdí, že zákon je jen prvním krokem, takže v budoucnu bude možné ho rozšířit. (rubrika: Z regionů, zdroj: ČTK) ... pokračování 

Je bezlepková dieta zdraví prospěšná?

Medical Tribune - 20.06.2016

Hubne se po bezlepkové dietě? Nebo se po ní naopak tloustne? Je lepek toxická látka? Nemá se dávat malým dětem, aby v dospělosti netrpěly celiakií? Na otázky odpovídá expertka na gastroenterologii z Kolumbijské univerzity Norelle Reillyová ve své analýze publikované v časopise Journal Pediatrics. (rubrika: Z medicíny, zdroj: ČTK/Corriere della Sera) ... pokračování 

Švédsko začne testovat běžence, aby zjistilo jejich věk

Medical Tribune - 20.06.2016

Švédsko začne provádět testy, aby zjistilo věk zhruba 18.000 migrantů, kteří se prohlašují za nezletilé bez doprovodu dospělého. Chystané zkoušky mnozí kritizují jako sporné, někteří lékaři také tvrdí, že zdravotní prohlídka nemusí skutečný věk migranta určit. (rubrika: Politika, zdroj: ČTK) ... pokračování 

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

1.lékařská fakulta UK, Praha - 20.06.2016

Výběrová komise pro obsazení místa přednosty/ky Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN se na svém jednání 9.6.2016 usnesla na závěru: na místo přijmout Prof. MUDr. Ondřeje Šedu, Ph.D.. ... pokračování 

Pravidla přijímacího řízení 1. lékařské fakulty

1.lékařská fakulta UK, Praha - 20.06.2016

Pravidla přijímacího řízení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ... pokračování 

Slavnostní otevření BIOCEV!

1.lékařská fakulta UK, Praha - 20.06.2016

Na Youtube UK byla zveřejněna reportáž ze slavnostního otevření BIOCEV. Podívejte se ZDE.. ... pokračování 

Kdo odskodni zraneni studenta zpusobene jinym studentem pred budovou skoly?

BOZPinfo.cz - Clanky - 20.06.2016

Na dotaz odpovedela JUDr. Eva Dandova. ... pokračování 

Horoskop pro každé znamení 25. týden

Doktorka.cz - 20.06.2016

25. týden (20.-26.6.2016). Jak přesně zjistit, ve kterém Znamení stálo Slunce při narození? V okamžiku vašeho narození stálo Slunce v některém z dvanácti znamení zvěrokruhu. Podle toho jsou lidé zvyklí mluvit o tom, že jsou narozeni ve znamení Býka, Lva, Kozoroha atd. Charakter znamení, ve kterém stojí vaše Slunce nemusí být tím nejduležitejším rysem.... ... pokračování 

odkazy << | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | >> 

 
INews
Přehled nových článků z webů registrovaných v katalogu Zdravnet.cz.
 
Na celý článek se dostanete kliknutím na nadpis nebo odkaz pokračování. Bližší informace ke zdroji a další novinky z tohoto zdroje naleznte pod odkazem s názvem zdroje.
 
Pokud jste webmaster a máte zájem o zařazení Vašich novinek, neváhejte nás kontaktovat.
zobrazit/skrýt obsah panelu
Datum vydání
<<    06/2016    
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
zobrazit/skrýt obsah panelu
Vyhledat v iNews
 
zobrazit/skrýt obsah panelu
Nastavení zobrazení
zobrazit/skrýt obsah panelu
Partneři katalogu

Lékárna on-line

zobrazit/skrýt obsah panelu