Zdravnet.cz > pravidla

Pravidla katalogu Zdravnet

Zdravnet.cz - zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Obsah

Obecná pravidla

 • Katalog Zdravnet obsahuje odkazy na české internetové stránky věnované zdraví a zdravotnictví či internetové prezentace organizací, které se na tuto oblast orientují.
 • Odkazy jsou v jednotlivých kategorích standartně řazeny abecedně. V případě existence partnerských odkazů (viz část Odkazy na nás), jsou tyto zobrazeny na předních místech a poté následují ostatní odkazy. Návštěvnící katalogu si samozřejmě mohou zvolit i řazení abecední bez ohledu na partnerské odkazy či řazení dle času vložení odkazu.
 • Katalog umožňuje zobrazit odkazy cílené pouze na odbornou či laickou veřejnost. Návštěvníci jsou při prvním přístupu na stránky katalogu Zdravnet.cz dotázáni, zda jsou odborným pracovníkem ve zdravotnictví. Tento dotaz je zde z důvodu platnosti Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Dle odpovědi na tuto otázku jsou návštěvníkovi zobrazeny buď odkazy určené pouze pro laickou veřejnost nebo všechny. Nastavení zobrazených odkazů lze samozřejmě změnit kdykoliv v průběhu používání stránek a to pomocí boxu Nastavení zobrazení.
 • Každý záznam obsahuje název (stránek či organizace), krátký popis, adresu odkazu, zařazení do příslušných kategorií a cílení odkazu na laickou či odbornou veřejnost. Dále mohou být vloženy nepovinné doplňující informace jako dlouhý popis odkazu, RSS kanály a regionální působnost.
 • Provozovatel katalogu nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které se odkazuje z tohoto katalogu, jakož ani za pravdivost a správnost informací uvedených u odkazu v katalogu.
 • Provozovatelem katalogu Zdravnet je společnost MediWeb s.r.o..

Registrace odkazu

 • Registrace do katalogu je stejně jako vlastní umístění odkazu v katalogu zdarma.
 • Registrace odkazu do katalogu se provádí přes odkaz přidat odkaz umístěný v záhlaví či zápatí stránek katalogu.
 • Vložení odkazu probíhá ve čtyřech krocích, kdy se postupně zadají veškeré potřebné údaje. Při zadávání se řiďte informacemi u jednotlivých formulářových polí.
 • Odkaz či stránka, na kterou odkaz směřuje, nesmí odporovat platným právním normám, jakož ani obecně uznávaným mravním a etickým hodnotám. Musí být psán česky a splňovat následující obecné požadavky:
  • Nepoužívat "reklamní" obraty, jako jsou superlativy či neobjektivní zmínky o kvalitě.
  • Nepoužívat tázací, rozkazovací a zvolací věty.
  • Neuvádět informace o jiných subjektech (konkurenci).
  • Vyhněte se zde také uvádění časových údajů (např. ordinační doby či obraty jako "nový systém...". Tyto informace naleznou návštěvnici na Vašich stránkách.
  • Odkaz může být uveden ve více kategoriích, ale musí být zařazen pouze v kategoriích, ke kterým má faktický vztah (doslova do nich patří). Raději označte méně kategorií, předejdete tak smazání odkazu editorem.
 • Vyhrazujeme si právo na úpravu znění či umístění odkazu, tak aby odpovídal uvedeným požadavkům.
 • Na umístění odkazu do katalogu neexistuje žádný právní nárok.
 • Stránky musí být funkční v okamžiku registrace. Pokud se editorům zobrazí informace o neexistující stránce nebo zaparkované doméně, bude odkaz odstraněn.
 • Po dokončení registrace odkazu, bude tento zkontrolován editory a vložen do katalogu během 14 dní.

Editace odkazu

 • Editace odkazu se provádí přes nabídku na stránce "podrobnosti k odkazu". Po zadání hesla pro editaci (vloženo při registraci odkazu) Vám bude umožněna editace záznamu. Respektujte pravidla pro vkládání odkazů.

Nahlášení závadného odkazu

 • V případě nalezení závadného či nefunkčního odkazu nás o tom, prosím, informujte. Pomůžete nám tak zlepšit kvalitu tohoto projektu.
 • Nahlášení odkazu se provádí přes nabídku na stránce "podrobnosti k odkazu". Budeme rádi, pokud nám napíšete i stručný vzkaz, proč shledáváte odkaz závadným (špatná kategorie, nefunkční stránky, apod.).

Odkazy na nás

 • Pokud máte zájem, můžete vložit na Váš web odkaz na nás. Jako poděkování Vám zlepšíme pozici Vašeho odkazu na stránkách katalogu.
 • K dispozici jsou Vám naše banerky v různých barvách nebo také pouze odkaz v textové formě.

ZdravNet.czZdravNet.czZdravNet.czZdravNet.czZdravNet.cz

Prohlášení o dostupnosti

 • Stránky katalogu Zdravnet jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost s využitím zásad přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky v roce 2004.
 • Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS ve verzi 2.0. Přehlednost stránek není závislá na rozlišení ani barevnosti monitoru a stránky jsou plně dostupné i na zařízeních nezobrazujících grafiku (obrázky).
 • Velikost písma je možné měnit podle potřeby (v běžných prohlížečích stiskem kombinací "ctrl" a "+" nebo "ctrl" a "-").
 • Odkazy směřující mimo katalog otevírající se v novém okně jsou označeny symbolem . Pro otevírání ostatních odkazů do nového okna doporučujeme používat kombinaci stisknutí klávesy "shift" a kliknutí.

Copyright a podmínky použití

 • Copyright (C) MediWeb 2008
 • Použití informací uvedených u jednotlivých odkazů k účelu jinému než odkázání na konkrétní stránku není možné bez souhlasu provozovatele katalogu Zdravnet, resp. majitele stránek, na něž odkaz směřuje. Použití ostatních informací je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele.